Jdi na obsah Jdi na menu
 

Kardiochirurgie

Současnost

Moderní kardiochirurgie je samostatným chirurgickým oborem. Za relativně krátkou dobu své existence prošla mohutným vývojem.

Díky novým technikám, materiálovému a přístrojovému vybavení, ale i lékům a dokonalejší pooperační péči se rozšířilo spektrum kardiochirurgických výkonů a indikací k jejich provedení. Dnes lze operovat nemocné, u kterých byla dříve operace pro věk, charakter nebo pokročilost onemocnění nebo pro závažná přidružená onemocnění neproveditelná.

Na rozvoji kardiochirurgie se podílí:

 • zlepšení techniky a vedení mimotělního oběhu
 • nové způsoby ochrany myokardu
 • nové poznatky o poruchách oběhového systému
 • změny v operační technice a taktice
 • nové chlopenní náhrady
 • přesnější předoperační diagnostika
 • pokroky ve farmakologické léčbě
 • moderní přístrojové a technické vybavení

Náplň současné kardiochirurgie tvoří:

 • chirurgie ICHS 70%
 • chirurgie chlopenních vad 20%
 • chirurgie vrozených vad 5%
 • transplantace srdce 1%
 • chirurgie hrudní aorty 1%
 • ostatní (nádory, poranění) 3%

Ve věkové skladbě kardiochirurgických pacientů došlo k výraznému posunu. V dětské kardiochirurgii se věk operovaných snižuje, v kardiochirurgii dospělých naopak výrazně zvyšuje. Přibývá počtu opakovaných výkonů (reoperací).

 

Situace v ČR

V České republice se kardiochirurgii aktuálně programově věnuje 13 pracovišť (12 pro dospělé +1 pracoviště dětské kardiochirurgie). Nabízí dohromady 642 lůžek, což představuje v průměru 0,6 lůžka na 10 tisíc obyvatel. V roce 2007 bylo v ČR 67 atestovaných kardiochirurgů (65 mužů + 2 ženy). (Zdroj: Zdravotnická ročenka ČR 2007)

V roce 2007 bylo na kardiochirurgických pracovištích hospitalizováno 16 518 pacientů. Průměrná ošetřovací doba se pohybovala mezi 9 a 10 dny.

 

Počty srdečních operací

 • 1990 – 100/1 milion obyvatel/rok
 • 2000 – 846/1 milion obyvatel/rok
 • 2002 – 1000/1 milion obyvatel/rok
 • 2007 – 903/1 milion obyvatel/rok

Budoucnost

Po obrovském rozmachu v letech 2002-2004 se v současnosti kardiochirurgie potýká s recesí. Jednou z příčin je bouřlivý rozvoj intervenční kardiologie.

Díky změně taktiky léčby u nemocných s ischemickou chorobou srdeční dochází k markantnímu úbytku pacientů, pro něž je určena chirurgická léčba. Kardiochirurgie se po období slávy ocitla v období recese. Pesimistické předpovědi (zejména specialistů z oboru kardiologie) hovoří o tom, že není otázkou, zda kardiochirurgie zmizí, otázkou je kdy. Moderní kardiochirurgie má však své nezastupitelné místo i v éře stentů a katetrizačních ablací.

 

Další vývoj?

Další vývoj kardiochirurgie směřuje k miniinvazívním výkonům akombinovaným hybridním výkonům (kombinaci chirurgické a endoskopické techniky). Již dnes se na řadě pracovišť rozvíjí program opravy a náhrad srdečních chlopní a operací vybraných vrozených vad pomocí kamery a speciálních endoskopických nástrojů nebo s využitím robota.

Výhodou těchto výkonů oproti konvenčním operacím je:

 • výrazně menší operační rána
 • menší operační zátěž
 • rychlejší hojení
 • lepší kosmetický efekt

Umělé srdce

Se zdokonalující se lékařskou péčí se lidé obecně dožívají vyššího věku. S tím souvisí i změna spektra kardiochirurgických pacientů. Od akutních výkonů pro ischemickou chorobu srdeční je patrný odklon k léčbě chronických onemocnění srdce a srdečního selhání. V této oblasti se začínají uplatňovat mechanické srdeční náhrady. Ty již přestávají být jen dočasným řešením před nutnou transplantací, ale dokážou samy o sobě zajistit nemocným mnohaleté spokojené přežívání.